Úvod         Kontakty         Zaměření         Působnost         Reference    

Profil společnosti

Společnost SUDOP Energo s.r.o. byla založena s cílem podpořit postavení společnosti SUDOP GROUP a.s. v oblasti projektů elektroenergetiky.

SUDOP Energo s.r.o. vznikla na základě dohod mezi společnostmi SUDOP GROUP a.s. a Energovod a.s.

Společnost SUDOP Energo s.r.o. plynule navázala na dobrou tradici obou společností, dopracovala převzatou zakázkovou náplň a rozvinula vlastní výrobní činnost.

Své aktivity společnost SUDOP Energo s.r.o. zaměřuje zejména na oblast projektování:

 • rozvoden a transformoven vn a vvn,
 • elektrických částí energetických zařízení (elektráren, tepláren apod.),
 • přenosových a distribučních vedení 22 až 35kV, 110 až 400kV,
 • elektrických částí technologických celků, osvětlení a záložního napájení
 • kombinovaných zemnících lan
 • elektroprojektů občanské vybavenosti
 • Tyto služby poskytuje v rámci kompletních i dílčích dodávek pro novou výstavbu, rekonstrukce, modernizace a údržbu zejména v energetice, průmyslové sféře, ale i v oblasti infrastruktury a zařízení občanské vybavenosti. V rozsahu své působnosti SUDOP Energo s.r.o. nabízí i poradenskou a konzultační činnost na celém území České republiky, ale i v zahraničí.  Zaměření společnosti

  K základním činnostem, které může společnost SUDOP Energo s.r.o. v rámci komplexních služeb nabídnout, patří:

 • poradenská a konzultační činnost
 • inženýrská příprava staveb
 • zpracování studie návrhu řešení elektrického zařízení
 • zpracování projektů elektro (vvn, vn, nn)